Σελίδες


Δευτέρα 4 Απριλίου 2011

Μαντήλια - Αντικρυστός ποντιακός χορός από την περιοχή του Κιουμούς Ματέν-[Οικονομίδης 1923, 342] Πόντος: Είδος χορού συνήθους εν Αδίση (χωρίω προς δυσμάς της Αργυροπόλεως κειμένω εις δεκάωρον απ' αυτής απόστασιν) και αλλαχού είναι "τα μαντήλια". Τούτον χορεύουσι κρατούντες εις την χείρα μανδήλιον, ουχί όμως κυκλικώς.


-[Οικονομίδης 1928-1931, 161] Πόντος: Η γαμήλιος πομπή με άσματα και χορούς διευθυνομένη εις τον ναόν έπαυε ταύτα ότε επλησίαζεν εις αυτόν, αντ' αυτών δε έψαλλε το τροπάριον του αγίου επ' ονόματι του οποίου ετιμάτο ο ναός. Εν τοις χωρίοις του Ντορουλίου μέχρι του ναού αι παρανύφισσαι και όλαι αι γυναίκες του χωρίου έπαιζον τα μαντήλα, ήτοι εχόρευον τον χορόν των μανδηλίων ως και κατά το νυφέπαρμαν, ενίοτε δε μεταξύ αυτών και άνδρες χορεύοντες έπαιζον μαχαίρια (κάμες). Και εν Αμισώ καθ' όλον το διάστημα της μεταβάσεως εις τον ναόν και της επιστροφής γυναίκές τινες εχόρευον υψώνουσαι δια των χειρών μανδήλια εις ένδειξιν χαράς.

-[Καμπουρίδης 1983, 224] Νικόπολη Πόντου: Κατά την επιστροφή στο σπίτι του γαμπρού, μπροστά πήγαιναν τα μουσικά όργανα, ακολουθούσαν έφιππποι οι νεόνυμφοι, ο κουμπάρος, η παράνυφος (συνοδός της νύφης) κι όσοι είχαν άλογα και πίσω τους όλοι οι προσκαλεσμένοι κατευθύνονταν στο σπίτι του γαμπρού, εκτός από τους γονείς της νύφης, που επέστρεφαν στο σπίτι τους και περίμεναν να έρθουν να τους πάρουν από μέρους του γαμπρού. Κατά την διαδρομή μερικοί νιόπαντροι, άντρες και γυναίκες, κρατώντας μαντήλια έπιανε ο καθένας χωριστά τις δύο διαγώνιες άκρες και υψώνοντας τα χέρια με το μαντήλι πάνω από τα κεφάλια τους χορεύοντας και χτυπώντας τα πόδια τους στο έδαφος στρέφονταν άλλοτε δεξιά κι άλλοτε αριστερά μπροστά στος έφιππους νεόνυμφους.

-[Ζουρνατζίδης 1988, 59] Πόντος: Χορός μπροστά στους νιόπαντρους με μαντήλια στα χέρια. Χορεύεται και στην Καππαδοκία.

-[Σαμουηλίδης 1993, 134] Πόντος: Τα Μαντήλια θα πρέπει να είναι καππαδοκικός χορός που τον χόρεψαν οι Πόντιοι που μετανάστευσαν στα μαντένια (μεταλλεία) της Καππαδοκίας και της Πισιδίας (Μπερεκετλί και Μπουγλάρ μαντέν).

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου