Σελίδες


Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013

Η παραδοσιακή ενδυμασία της Κύπριας αστής


Οι γυναίκες της άρχουσας τάξης στην παραδοσιακή Κύπρο ξεχώριζαν με τον πλούτο και την ποικιλία των ενδυμάτων τους. Βαρύτιμα υλικά συνταιριασμένα με γούστο και κομψότητα δίνουν ένα σύνολο αρμονικό, αντάξιο των ευρωπαϊκών ενδυμασιών των κυριών της εποχής. Τα δυτικά στοιχεία αφομοιώνονται δημιουργικά και εναρμονίζονται με τα τοπικά παραδοσιακά γνωρίσματα εκφράζοντας τη γενικότερη αισθητική και παραδοσιακή αντίληψη του τόπου καταγωγής. Η φορεσιά της Κύπριας αστής εντυπωσιάζει με την καλαισθησία και τη γνησιότητά της, αλλά και με την ανώτερη τεχνική κατασκευή της.


'Οπως την περιγράφει γλαφυρά ο Γ. Σ. Φραγκούδης (Κύπριος εκείνης της εποχής), η καλοστολισμένη αρχόντισσα των πόλεων της Κύπρου φορά:

«Άσπρα σκαρπίνια, φόρεμα μεταξωτόν από την καλλιτέραν στρόφαν της Ευρώπης και κοντογούνι, σάρκα λεγόμενον εν Κύπρω, βελούδινον με χρυσάς παρυφάς. Η σάρκα έχει αρκετά πλατειάς χειρίδας και είνε εις το στήθος ανοικτή, ώστε αφίνονται γυμναί αι ωλέναι και το στήθος καλυπτόμενα εν μέρει από μανίκια και τραχηλιάν από μετάξι της Κύπρου με ''πιπίλλαν'' εις τα άκρα. Τον λαιμόν και τας χείρας καλύπτουν κοσμήματα. Το φέσι διαφέρει του συνήθους γυναικείου φεσίου της Ελλάδος. Η φούντα είναι πλατεία και καλύπτει όλον το φέσι, το οποίον δεν φαίνεται διόλου, διότι τους γύρους του κρύπτουν κεντήματα και κοσμήματα· φέρεται δε στραβά, κρατούμενον επί της κόμης δια καρφίδων. Κατά τας εορτάς αι κυρίαι εστόλιζον το φέσι με γιρλάνδας από μαργαριτάρια, τα ''φιόρα", ενώ κατά τας επι σκέψεις εκάλυπτον τα νώτα τους με ''μαντά'' εν είδει πέπλων από μαύρα κεντημένα τούλια. Τοιαύτη η ωραία ενδυμασία της Κυπρίας αρχόντισσας των πόλεων, της κοκόνας, ήτις εξέλιπε σχεδόν πλέον και ήτις μετά δεκαεντίαν θα υπάρχη μόνο εις το μουσείον».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου