Σελίδες


Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2010

Τάι-Τάι , Χορός στο Αηδονοχώρι Καρδίτσας με το ομώνυμο τραγούδι

-[Λουκάτος 1958-59, 306] Αηδονοχώρι Θεσσαλικών Αγράφων: Εις το Αηδονοχώρι ηχογράφησα και την μουσικήν ιδιάζοντος τοπικού χορού, του είδους των διπλών ή θηλυκωτών, όστις εκτελείται υπό ανδρών και γυναικών μόνον την Τρίτη του Πάσχα. Κατά την ημέραν εκείνην η διασκέδασις είναι ελευθεριώτερα δι' άνδρας και γυναίκας, ως εκ τούτου δε λαμβάνουν χώραν και μεταμφιέσεις και μιμικαί παραστάσεις με την πρωτοβουλίαν γυναικών. Ο εν λόγω χορός ονομάζεται "Τάι-τάι", πιθανώς από τας επαναλαμβανομένας συλλαβάς του "τ' αϊνέβαινε", λέξεως υπαρχούσης εις τον δεύτερον στίχον του άσματος. Χορεύεται με γραφικότητα και μεγαλοπρέπειαν, κάμνει δε εντύπωσιν η εναλλαγή των ανδρικών και γυναικείων φωνών, αίτινες διαδέχονται ομαδικώς η μία την άλλην, πριν ή τελειώσουν. Σημειωτέον ότι οι Αηδονοχωρίται μετά δυσκολίας εδέχθησαν ν' αναπαραστήσουν κατά μήνα Ιούλιον (έστω και εν εορτή της Αγίας Παρασκευής) τον χορόν τούτον, διότι τον εκτελούν με λατρευτικήν αποκλειστικότητα μόνον την εβδομάδα του Πάσχα. Παραθέτω τους πρώτους στίχους μετά της μουσικής του άσματος, κατά μεταγραφήν υπό Σπ. Περιστέρη. Πρόκειται περί παραλλαγής του γνωστού τραγουδιού "Κόρη και χρυσικός". "Της Αλεξάνδρας το βουνό κανείς δεν τ' ανεβαίνει, κι η κόρη οπού τ' ανέβαινε πλέκοντας το γαϊτάνι...". Ως προς το γλωσσικόν ιδίωμα, σημειώ το φαινόμενον της αναπτύξεως του ι έπειτα από τα φωνήεντα α και ο (π.χ. τα κλεφτόιπουλα, ταϊ πουλιά, σ' αϊγαπώ, στάι βουνά).


-[Στράτου 1970;, αδημ.] Αηδονοχώρι Καρδίτσας: Ανακαλύφθηκε και χορεύεται στο θέατρό μας ο χορός Τάι-Τάι.

-[Παπαχρήστος 1972, 93] Αηδονοχώρι Καρδίτσας: Το Τάι-Τάι είναι βυζαντινής προελεύσεως χορός που ανακαλύφθηκε πριν από λίγα χρόνια. Οι χορευτές σχηματίζουν δύο ομόκεντρους κύκλους. Οι έξω κρατιώνται με μαντήλια, περνούν τα χέρια τους πάνω από τους μέσα και τα κατεβάζουν μπροστά. Αποτελείται από δυό μέρη, το στρωτό και το πηδηχτό. Περιγράφονται τα βήματα, παρατίθενται σχήματα πελμάτων και καταγραφή μελωδίας σε μέτρο 2/4.

http://www.dance-pandect.gr/pds_cosmos/pop/pop_lhmma_gr.php?oid=E-EEFCA&ActionP=Play&mode=Med&Obj=T&eid=E-EEFCA&aa=1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου